واحد مالی واحد مالی

نام شرکت يا پيمانکار

موضوع

شماره قرارداد

مبلغ قرارداد (ريال)

دفتر فنی مهندسی دلیجان

ارائه خدمات کپی

950302787

-

اعتماد عمران پارس کویر

زیرسازی و آسفالت معابر زیر 6 متر

95303315

1.378.000.000

پیمانکاری حسین موتور چی

ابلاغ قراراد حفر چاه جذبی

950303440

1.027.921.331

شرکت بهساز راه گستر خلیج فارس

اصلاح هندسی در سطح منطقه سه

950303836

1.937.532.999

اداره کل پست استان یزد

ارسال مرسولات پستی منطقه سه شهرداری یزد

950303942

50.000.000

شرکت آرسین پی مانا

پیاده رو سازی معابر در سطح منطقه

950304071

1.608.376.600

تولیدی نیک بایگان

خرید قفسه ریلی

950304327

300.000.000

یزد مصالح

خرید مصالح جهت امانی

950305063

1.000.000.000

سازمان پسماند

بارگیری وحمل خاک ونخاله

950306315

375.000.000

شرکت اردان ساز نوین

مرمت وپوشش انهار وبهسازی جوی

950307626

195.000.000

شرکت اردان ساز نوین

احداث پارک کویر

950308022

760.000.000

سازمان عمران ونوسازی

تکمیل بلوار فضیلت

950309143

3.892.500.000

شرکت دشت سازه یزد

ساماندهی پارک آزادگان

950311451

1.638.000.000

شرکت بهار ساخت یزد

پیاده رو سازی تیمسار فلاحی

950311672

850.000.000

 

نام شرکت يا پيمانکار

موضوع

شماره قرارداد

مبلغ قرارداد (ريال)

شرکت کیمیا صنعت حمید یزد

جابجائی تاسیسات پراکنده در سطح منطقه

950311911

990.000.000

شرکت آرسین پی مانا

پیاده رو سازی بلوار دانشجو

950311912

400.000.000

شرکت آرسین پی مانا

ساماندهی بلوار خامنه ای

950313355

2.702.512.985

سازمان عمران ونوسازی

خرید مصالح

950312333

1.500.000.000

سازمان عمران ونوسازی

اصلاح میدان طراوت و گلستان و شیرازی

950313107

2.425.000.000

سازمان عمران ونوسازی

ساماندهی میدان سید حسن نصرا...

950314262

3.168.000.000

شرکت الماس بنای کویر

ادامه فضای سبز شهرک استادان

950315056

743.453.871

شرکت آرین برج ایساتیس

ساماندهی نوار سبز بلوار طراوت

950315057

837.651.750

شرکت دژپناه ایساتیس

احداث پارک مدیران

950316734

1.325.000.000

شرکت الماس بنای کویر

احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه سه

950316755

1.983.400.000

شرکت آلفا سازه ایساتیس

احداث پارک امام هادی (ع )

950318202

2.090.000.000

شرکت پردیس بهین ساز

پیاده رو سازی ادامه بلوار شهید قندی

950318204

1.944.275.473

شرکت تعاونی موحدین آسفالت یزد

زیرسازی معابر بالای شش متر در سطح منطقه

950318203

1.459.000.000

شرکت ره برج ساز کویر یزد

پیاده رو سازی بلوار صیاد شیرازی

950319161

495.168.590

 

 

نام شرکت يا پيمانکار

 

موضوع

 

شماره قرارداد

 

مبلغ قرارداد (ريال)

پیمانکاری امیری

پیاده رو سازی خیابان طلوع وفروغ

950319217

780.000.000

سازمان عمران و نوسازی شهرداری

اجرای گذر 18 متری ابوذر(فضیلت وبلوار خامنه ای)

950319924

3.168.000.000

شرکت چینه پویا

بازسازی و اصلاح جدولهای فرسوده خیابان

950320602

840.286.899

شرکت حریتاش

آسفالت معابر بالای شش متر درسطح منطقه

950320601

804.500.000

شرکت طاقدیس راه نگین یزد

تکمیل و تجهیز بلوارها و خیابان ها

950320603

900.000.000

سازمان عمران و نوسازی شهرداری

اجرای گذر حدفاصل بلوارخامنه ای و امیر کبیر

950320548

3.564.000.000

سازمان عمران و نوسازی شهرداری

اصلاح هندسی بوستان پرستار

950320546

1.800.000.000

سازمان عمران و نوسازی شهرداری

اجرای گذر توحید (فضیلت به خامنه ای )

950320550

1.980.000.000

شرکت اردان سازه نوین

احداث پارک فیضیه

950320604

1.038.000.000

موزائیک اتوماتیک آریا گرانیت

خرید موزائیک در سطح منطقه

 

400.000.000

شرکت پویا پیمایش بنا

احداث پارک ابوطالب

950321232

1.163.527.623

شرکت پویا پیمایش بنا

آماده سازی بلوار طراوت

950321233

674.563.363

شرکت پاشاکی بنای کادوس

احداث پارکینگ های درون محله ای درمنطقه 3

950321234

891.000.000

شرکت بلند سازان الماس کویر

ساماندهی رفوژ میانی و اجرای فضای سبز جاده گازی

950321608

322.791.700