ورود

 

درباره منطقه سه شهرداری یزد درباره منطقه سه شهرداری یزد

 

منطقه سه شهرداری یزد با ساختمانی به وسعت حدود 2000 مترمربع واقع در بلوار دانشجو ، بلوار ابوالقاسم رشتی ، بلوار فردوسی که با 85نفر پرسنل در واحدهای امانی و اداری مشغول خدمت رسانی به شهروندان آن منطقه می باشد .محدوده شهرداری منطقه سه یزد باجمعیتی بالغ بر85731 نفر و وسعتی بالغ بر 2455هکتار می باشد . محدوده این شهرداری ، منطقه قاسم آباد ، سیلو ، صفائیه ، شهرک رزمندگان ، شهرک دانشگاه ، کوی فیضیه  ، مهرآوران ، منطقه آذر یزدی و ... را شامل می شود .                            

 • منطقه یک شهرداری
 • منطقه دو شهرداری
 • منطقه سه شهرداری
 • منطقه چهار شهرداری
 • منطقه تاریخی شهرداری
 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
 • سازمان آرامستانها
 • سازمان فاوا
 • سازمان عمران و بارآفرینی فضاهای شهری
 • سازمان مدیریت پسماند
 • سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
 • سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی
 • سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی
 • سازمان حمل و نقل بار و مسافر
 • سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی