واحد املاک و آزادسازی واحد املاک و آزادسازی

( عملکرد واحد املاک و آزادسازی )

 

« آمار تملک کمیسیون آزادسازی درده ماهه اول سال 1395»

 

ردیف

محل آزادسازی شده

متراژ آزادسازی شده  (مترمربع)

غرامت پرداخت شده

(ریال)

تخصیص اعتبار

(ریال)

1

خیابان 18 متری مسجد ابوذر

55

000/000/55

فاقد اعتبار جاری

2

راستگرد بلور فردوسی به بلوار فلسطین

50/25

000/000/020/1

فاقد اعتبار جاری

3

18 متری منشعب از آذریزدی ( به سمت کوثر )

630

000/000/205/2

فاقد اعتبار جاری

4

خیابان 24 متری گندمبار

1205

000/000/230/7

000/000/000/25

5

خیابان آذر یزدی

706.43

000/720/825/2

فاقد اعتبار جاری

6

18 متری منشعب از آذر یزدی

73

000/500/693

فاقد اعتبار جاری

جمع کل

2694.93

000/220/029/14

 

 

ردیف

شرح عملکرد

تعداد

1

پرونده های تکمیل شده جهت آزادسازی

60 پرونده

2

تعداد پرونده های تملک شده

6 پرونده

3

مکاتبات انجام شده با اداره حقوقی و املاک شهرداری

70 مورد

4

مکاتبات انجام شده با واحد معماری و شهرسازی و اداره طرحها

110 مورد

5

تعداد جلسات آزادسازی در طول سه ماهه اول

20 جلسه