واحد عمران واحد عمران

ردیف تاریخ قرارداد شماره قرارداد  موضوع قرارداد  مبلغ قرارداد پیمانکار درصد پیشرفت فیزیکی 
1 95/02/02 950303315 زیرسازی و آسفالت معابر زیر شش متر در سطح منطقه 3 1,378,000,000 شرکت اعتماد عمران پارس کویر 100%
2 95/02/22 950303440 حفر چاه جذبی  در سطح منطقه 3 1,027,921,331 پیمانکاری حسین موتورچی 90%
3 95/02/27 950303836 اصلاح هندسی در سطح منطقه 3  1,937,532,999 شرکت بهساز راه گستر خلیج فارس 70%
4 95/02/29 950303071 پیاده رو سازی معابر در سطح منطقه 3 1,608,376,600 شرکت آرسین پی مانا 100%
5 95/03/03 950304327 خرید قفسه ریلی جهت بایگانی منطقه 3 300,000,000 گروه تولیدی نیک بایگان 100%
6 95/03/11 950305063 خرید مصالح جهت امانی منطقه 3 1,000,000,000 یزد مصالح 90%
7 95/03/26 950306315 بارگیری و حمل خاک و نخاله های سطح منطقه 375,000,000 سازمان مدیریت پسماند 100%
8 95/04/10 950307626 مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح منطقه 3  195,000,000 شرکت اردان سازه نوین 100%
9 95/04/19 950308022 احداث پارک کوثر 760,000,000 شرکت اردان سازه نوین 50%
10 1395/05/02 950309143 تکمیل بلوار فضیلت 3,892,500,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری 100%
11 1395/06/02 950311672 پیاده رو سازی بلوار تیمسار فلاحی 850,000,000 شرکت بهار ساخت یزد 100%
12 1395/06/02 950311669 ساماندهی پارک آزادگان و احداث موزه دفاع مقدس 1,638,000,000 شرکت دشت سازه یزد 80%
13 1395/06/06 950311912 پیاده رو سازی بلوار دانشجو 400,000,000 شرکت آرسین پی مانا 100%
14 1395/06/06 950311911 جابجایی تأسیسات پراکنده در سطح منطقه  990,000,000 شرکت کیمیا صنعت حمید یزد 100%
15 1395/06/10 950312333 خرید مصالح ( شن و ماسه ) در سطح منطقه 3 1,500,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری 70%
16 1395/06/21 950313107 اصلاح میدان تقاطع بلوار صیاد شیرازی و طراوت و گلستان  2,425,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری 100%
17 1395/06/24 950313355 پیاده رو سازی بلوار امام خامنه ای 2,702,512,985 شرکت آرسین پی مانا 90%
18 1395/07/06 950314262 ساماندهی میدان سید حسن نصرالله و غیره 3,168,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری 80%
19 1395/07/17 950315056 ادامه فضای سبز شهرک استادان 743,453,871 شرکت الماس بنای کویر 80%
20 1395/07/17 950315057 ساماندهی نوار سبز بلوار طراوت 837,651,750 شرکت آرین برج ایساتیس 50%
21 1395/08/12 950316942 احداث پارک مدیران 1,325,000,000 شرکت دژ پناه ایساتیس 40%
22 1395/08/10 950316755 احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه 3 1,983,400,000 شرکت الماس بنای کویر 30%
23 1395/08/26 950318203 زیرسازی معابر بالای شش متر در سطح منطقه 3 1,459,000,000 شرکت تعاونی موحدین آسفالت یزد 30%
24 1395/08/26 950318202 احداث پارک امام هادی ( ع )  2,090,000,000 شرکت آلفا سازه ایساتیس 30%
25 1395/08/26 950318204 پیاده رو سازی ادامه بلوار شهید قندی 1,944,275,472 شرکت پردیس بهین ساز 50%
26 1395/09/13 950319217 پیاده رو سازی خیابان طلوع و فروغ 780,000,000 پیمانکاری محمد امیری 30%
27 1395/09/11 950319161 پیاده ورسازی بلوار صیاد شیرازی و کوی جوادالائمه 495,168,590 شرکت ره برج ساز کویر یزد 100%
28 1395/09/18 950319696 اجرای گذر 18 متری مسجد ابوذر( فضیلت به بلوار آیت الله خامنه ای ) 3,168,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری 10%
29 1395/09/23 950320140 خرید موزائیک در سطح منطقه 3 400,000,000 موزائیک اتوماتیک آریانا گرانیت 90%
30 1395/09/30 950320550 ساماندهی گذر توحید ( فضیلت به خامنه ای ) 1,980,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری 10%
31 1395/09/30 950320546 اصلاح هندسی بوستان پرستار به خیابان استاد احمد آرام 1,800,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری 0%
32 1395/09/30 950320604 احداث پارک فیضییه  1,038,000,000 شرکت اردان سازه نوین 20%
33 1395/09/30 950320602 بازسازی و اصلاح جدولهای فرسوده خیابانهای سطح منطقه 3 840,286,899 شرکت چینه پویا 30%
34 1395/09/30 950320603 تکمیل و تجهیز بلوارها و خیابانهای سطح منطقه 3 900,000,000 شرکت طاقدیس راه نگین یزد 30%
35 1395/09/30 950320601 آسفالت معابر بالای شش متر در سطح منطقه 3 804,500,000 شرکت حریتاش 50%
36 1395/10/07 950321232 احداث پارک ابوطالب 1,163,527,623 شرکت پویا پیمایش مبنا 40%
37 1395/10/07 950321233 آماده سازی بلوار طراوت 674,563,363 شرکت پویا پیمایش مبنا 10%
38 1395/10/07 950321234 احداث پارکینگ های درون محله ای در سطح منطقه 3  891,000,000 شرکت پاشاکی بنای کادوس 50%
39 1395/10/11 950321608 ساماندهی رفوژ میانی و اجرای فضای سبز جاده گازی 322,791,700 شرکت بلند سازان الماس کویر 10%
40 1395/11/12 950324562 ساماندهی و اصلاح هندسی در سطح منطقه 3  1,480,322,120 شرکت راهسازی آماج برج 0%
41 1395/11/12 950324555 پیاده رو سازی خیابان شهید کریمی 389,300,000 شرکت پویندگان راه نو یزد 0%