ادامه روند مقابله با ساخت وسازهای غیر مجاز در منطقه

ادامه روند مقابله با ساخت وسازهای غیر مجاز در منطقه

قسمتی از یک واحد مسکونی واقع در بلوار فضیلت توسط عوامل اجرایی منطقه سه تخریب شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه وخلاف ضوابط فنی و شهرسازی ، قسمتی از یک واحد مسکونی واقع در بلوار فضیلت ، کوچه حافظ به دلیل عدم رعایت گذربندی در مسیر طرح 18 متری خیابان فوق پس از قطعی شدن رأی کمیسیون ماده صد تخریب شد. براساس این گزارش ضمن هماهنگی با ادارات برق ، گاز وآب و پس از طی تشریفات قانونی این قسمت از واحد مسکونی در تاریخ بیست ویکم تیرماه با حضورمامورین انتظامی وعوامل اجرائیات و اجرای احکام وعمران منطقه تخریب و صورتجلسه گردید. محمد رضا حفیظی مدیر منطقه سه ضمن تقدیر و تشکراز جدیت و زحمات عوامل اجرایی اظهار داشت : در راستای پیشگیری از تخلفات ساختمانی قاطعانه از ساخت وسازهای غیر مجاز و خلاف ضوابط فنی و شهرسازی جلوگیری و برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.وی اظهار امیدواری نمود با اجرای احکام تخریب ساخت وسازهای غیر مجاز روند رو به کاهش را داشته باشد.