اقدام سریع و بازدارنده واحد اجرائیات در بدو شروع عملیات ساخت وساز

اقدام سریع و بازدارنده واحد اجرائیات در بدو شروع عملیات ساخت وساز

واحد اجرائیات منطقه در یک اقدام به موقع در بدو شروع عملیات ساخت وسازچهار واحد مسکونی را همزمان تعطیل وپلمپ نمود.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در ادامه پلمپ ساخت وسازهای غیر مجاز در منطقه ودر راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه و عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی ، هم زمان چهار واحد مسکونی درحال تبدیل غیر مجاز(تجاری) واقع درخیابان گلستان یک وپانزده توسط عوامل اجرائیات واجرای احکام منطقه سه وباحضور مامورین انتظامی پس از طی مراحل قانونی تعطیل و پلمپ گردید. محمد علی دهقان مسئول واحد اجرائیات منطقه با اعلام این خبر افزود: این واحدهای مسکونی که توسط مالک درحال تبدیل به واحدهای تجاری بود درهمان بدو شروع عملیات ساخت وساز وقبل از تبدیل غیر مجاز توسط عوامل اجرائی تعطیل وپلمپ گردید. وی ضمن تشکر از زحمات عوامل اجرایی اظهار داشت : با هرگونه ساخت وساز غیر مجاز ومغایر با قانون بطور قاطع برخورد وبا معرفی به مراجع ذیصلاح وطی مراحل قانونی نسبت به پلمپ ساخت وسازهای غیر مجاز اقدام خواهد شد.