رفع تصرف گذر توسط عوامل اجرائیات منطقه سه

رفع تصرف گذر توسط عوامل اجرائیات منطقه سه

عوامل اجرائیات منطقه نسبت به اجرای رفع تصرف گذر ناشی از نصب درب فلزی اقدام نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، بر اساس درخواست منطقه سه و حکم دادستانی به شماره 930/24670/3050 مورخ 96/09/26 پس از طی فرایند های قانونی در تاریخ 96/09/29 فضای سبز و گذر عمومی واقع در شهرک جواد الائمه (ع ) صفائیه ، کوچه اندیشه که توسط عده ای تصرف شده بود باحضور مامورین انتظامی و عوامل اجرائی منطقه رفع تصرف شد. محمدرضا حفیظی مدیر منطقه سه شهرداری یزد از جدیت و زحمات عوامل اجرایی تقدیر و تشکر نموده و این اقدام را گامی موثر در جلوگیری از تخلفات ساختمانی و اقدامات غیر قانونی مرتبط در سطح منطقه دانسته و خواستار تداوم و جدیت عوامل اجرائیات در این زمینه شد.