رفع خطر گودهای غیر مجاز در منطقه سه

رفع خطر گودهای غیر مجاز در منطقه سه

عوامل اجرائیات منطقه سه مبادرت به رفع خطر گودها و دیوارهای غیر مجاز در سطح منطقه نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، جهت رفع خطر و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و همچنین در راستای پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی درتاریخ  94/07/20 عوامل اجرائیات با اخذ مجوز های لازم و همکاری واحد عمران منطقه مبادرت به پرنمودن 18 مورد از گودها ورفع خطر دیوارهای غیرمجاز و خطر ساز و همچنین بارگیری 9 مورد مصالح ساختمانی بلاتکلیف و رها شده در معابر عمومی (بلوار آیت ا... خامنه ای وفضیلت ، میدان امام علی (ع ) ومحدوده قاسم آباد) نمودند.