پارک آزادگان واقع در صفائیه توسعه می یابد

پارک آزادگان واقع در صفائیه توسعه می یابد

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، با توجه به نزدیکی افتتاح موزه دفاع مقدس در پارک آزادگان ،محوطه باغ موزه به پارک آزادگان ملحق و پارک مذکور باز پیرایی و توسعه می یابد . براساس این گزارش برداشتن دیوارهای مابین پارک و باغ موزه ، توسعه فضای سبز ، موزائیک فرش محل های بین پارک و باغ موزه ، طراحی مسیر پیاده به سمت باغ موزه و پیرایش اطراف پارک از برنامه های در دست اقدام می باشد که از دو روز قبل شروع و حداکثر تا یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.