پلمپ یک واحد کارواش واقع در بلوار شهید قندی

پلمپ یک واحد کارواش واقع در بلوار شهید قندی

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه و عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی ، یک باب واحد تجاری واقع در بلوار شهید قندی که بصورت کارواش بهره برداری و موجب نارضایتی ساکنین محل گردیده بود در تاریخ  بیست وچهارم اسفندماه توسط عوامل اجرائیات منطقه سه و باحضور مامورین انتظامی پلمپ گردید. محمد علی دهقان مسئول اجرائیات منطقه اظهار داشت : پرونده تخلفی ساخت و ساز مذکور در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رای قلع بنای احداثی شده است که با عنایت به عدم وجود شرایط اجرای حکم درحال حاضروجهت جلب رضایت حال شهروندان وتا نهائی شدن رای پس از طی مراحل قانونی پلمپ گردید. مدیرمنطقه ضمن تشکر از زحمات عوامل اجرایی از همشهریان محترم خواست قبل از هرگونه ساخت و ساز بر روی ملک خود به شهرداری مراجعه و مجوز ساخت دریافت نمایند .