امورمالی وقراردادها

ردیف تاریخ قرارداد شماره قرارداد  موضوع قرارداد  مبلغ قرارداد پیمانکار درصد پیشرفت فیزیکی  ناظر
1 1396/02/16 960302784 زیرسازی و آسفالت معابر زیر شش متر در سطح منطقه سه 697,000,000 پیمانکاری ایرج جلیلی 100% سید مهدی میرباقری
2 1396/02/16 960302783 حفر چاه جذبی در سطح منطقه سه 1,450,000,000 پیمانکاری حسین موتورچی 100% محمد مهدی خوانین زاده
3 1396/02/16 960302782 حصارکشی و تعریض گذر زمینهای مجهول المالک در سطح منطقه سه 649,611,000 شرکت آرسین پی مانا 100% سید مهدی میرباقری
4 1396/03/02 960304083 پیاده روسازی سطح منطقه سه 2,200,000,000 شرکت گنبد گیتی مهرگان 90% سید مهدی میرباقری
5 1396/03/02 960304079 زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت کوچه های سطح منطقه سه 1,559,000,000 شرکت عمران آژند ویرا 100% سید مهدی میرباقری
6 1396/03/02 960304084 پیاده روسازی خیابان اطراف میدان کاج 1,310,000,000 شرکت دژپناه ایساتیس 100% محمد مهدی خوانین زاده
7 1396/03/06 960304351 ادامه فضای سبز شهرک استادان 990,000,000 شرکت دژپناه ایساتیس 100% سید مهدی میرباقری
8 1396/03/06 960304352 رفع خطر در سطح منطقه سه 988,207,197 پیمانکاری محمد امیری 100% سید مهدی میرباقری
9 1396/03/06 960304353 احداث پارک کوثر 888,000,000 شرکت اردان سازه نوین 100% سید مهدی میرباقری
10 1396/03/16 960305072 روکش آسفالت در سطح منطقه سه 24,000,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد 100% محمد انتظاری
11 1396/03/16 960305077 اصلاح میدان تقاطع بلوار صیاد شیرازی و طراوت و گلستان 1,500,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد 100% سید مهدی میرباقری
12 1396/03/16 960305068 ساماندهی میدان سید حسن نصرا... و غیره 3,000,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد 100% سید مهدی میرباقری
13 1396/03/16 960305067 تکمیل بلوار فضیلت 1,500,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد 100% سید مهدی میرباقری
14 1396/03/16 960305071 روکش آسفالت خیابان استاد احمد آرام 3,000,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد 100% سید مهدی میرباقری
15 1396/03/16 960305066 اجرای گذر 18 متری مسجد ابوذر(فضیلت به بلوار آیت ا... خامنه ای) 5,000,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد 100% سید مهدی میرباقری
16 1396/03/16 960305070 زیرسازی،جدولگذاری و آسفالت معابر سطح منطقه سه 30,000,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد 100% سید مهدی میرباقری
17 1396/03/30 960306161 احداث پارک فیضیه 1,400,000,000 شرکت اردان سازه نوین 100% محمد مهدی خوانین زاده
18 1396/03/30 960306158 ساماندهی پارک آزادگان و احداث موزه دفاع مقدس 1,212,501,513 شرکت الماس بنای کویر 100% سید مهدی میرباقری
19 1396/03/30 960306164 خرید موزائیک در سطح منطقه سه 700,000,000 موزائیک اتوماتیک آریانا گرانیت 70% محمد انتظاری
20 1396/04/26 960308253 پیاده روسازی بلوار صیاد شیرازی و کوی جوادالائمه 1,649,000,000 ره برج ساز 100% سید مهدی میرباقری
21 1396/04/26 960308251 پیاده روسازی بلوار حمیدیا 1,581,875,237 آفرینش سازه ایساتیس 90% سید مهدی میرباقری
22 1396/04/26 960308252 احداث پارک امام هادی 1,414,000,000 ایمن ساز یلدا 70% محمد مهدی خوانین زاده
23 1396/05/11 960309709 اصلاح هندسی تقاطع ها و ترمیم رفوژ میانی در سطح منطقه سه 1,480,000,000 مشکین راه یزد 70% محمد انتظاری
24 1396/05/11 960309708 احداث پارک ابوطالب 1,520,454,343 پویا پیمایش مبنا 20% سید مهدی میرباقری
25 1396/05/11 960309710 احداث پارک پردیس 597,672,055 آرین برج ایساتیس 50% سید مهدی میرباقری
26 1396/05/15 960309924 احداث پارک درون محله ای شهرک رزمندگان 621,327,594 آرین برج ایساتیس 70% محمد مهدی خوانین زاده
27 1396/05/22 960310463 زیرسازی و آسفالت معابر شهرک طوبی 7,500,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد 60% سید مهدی میرباقری
28 1396/05/22 960310464 خرید مصالح جهت امانی منطقه سه 1,500,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد 50% محمد مهدی خوانین زاده
29 1396/06/04 960311657 پیاده روسازی خیابان طلوع و فروغ 1,700,000,000 پیمانکاری امیری 100% سید مهدی میرباقری
30 1396/06/04 960311655 ساماندهی بلوار خامنه ای 2,894,167,000 بلند سازان الماس کویر 80% محمد مهدی خوانین زاده
31 1396/06/04 960311656 احداث پارک بلوار جوان 1 2,099,000,000 آبنمای یزد 80% محمد انتظاری
32 1396/06/04 960311656 پیاده روسازی بلوار دانشگاه 3,940,000,000 آرسین پی مانا 100% سید مهدی میرباقری
33 1396/06/23 960028784 پیاده روسازی ادامه بلوار شهید قندی 2,063,000,000 پویا تک سازان ارگ 100% محمد مهدی خوانین زاده
34 1396/07/26 960315749 زیرسازی و آسفالت معابر شهرک طوبی 1,642,882,141 آماج برج 100% سید مهدی میرباقری
35 1396/07/26 960315752 حصارکشی زمینهای بلوار جانباز 1,900,000,000 همیار بتن شیرکوه 100% سید مهدی میرباقری
36 1396/07/26 960315750 حصارکشی و تعریض گذر زمینهای مجهول المالک در سطح منطقه سه 1,100,000,000 همیار بتن شیرکوه 100% سید مهدی میرباقری
37 1396/07/26 960315751 حصارکشی زمینهای بلوار شهید قندی 1,425,000,000 همیار بتن شیرکوه 100% سید مهدی میرباقری
38 1396/07/26 960315755 احداث پارک مدیران 1,385,000,000 دژ پناه ایساتیس 80% محمد مهدی خوانین زاده
39 1396/08/07 960316692 خرید مصالح در سطح منطقه سه 700,000,000 مصالح ساختمانی یزد مصالح 50% سید مهدی میرباقری
40 1396/08/08 960316828 احداث نوار سبز حد فاصل میدان ایثار و انتهای بلوار مناجات  1,020,000,000 کانرود بنای ایساتیس 100% سید مهدی میرباقری
41 1396/08/08 960316829 احداث پارکینگهای بر معابر اصلی در سطح منطقه سه 1,528,000,000 پوشش راه وحید 50% محمد مهدی خوانین زاده
42 1396/08/08 960316832 احداث پارکینگهای درون محله ای در سطح منطقه سه 899,000,000 آلفا سازه ایساتیس 70% محمد مهدی خوانین زاده
43 1396/08/08 960316826 بازپیرایی پارک پرستار 1,397,000,000 الماس بنای کویر 100% سید مهدی میرباقری
44 1396/09/07 960319121 روکش خیابان اطلسی 3,800,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد 0% سید مهدی میرباقری
45 1396/09/07 960319122 ادامه عملیات اجرایی بلوار شهدای گمنام به شهرک رزمندگان 4,750,000,000 سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد 30% سید مهدی میرباقری
46 1396/09/19 960320101 بازسازی و اصلاح سنگ جدولهای فرسوده در سطح منطقه سه 1,175,048,544 پیمانکاری جلالی 100% سید مهدی میرباقری
47 1396/09/19 960320087 تکمیل و تجهیز بلوارها و خیابانهای سطح منطقه سه 1,899,000,000 شرکت آرسین پی مانا 100% سید مهدی میرباقری
48 1396/09/19 960320086 اجرای چمن مصنوعی در سطح منطقه سه 700,000,000 شرکت آلفا سازه ایساتیس 40% محمد مهدی خوانین زاده
49 1396/09/22 960320352 مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها در سطح منطقه سه 1,631,703,892 شرکت آرین برج ایساتیس 30% سید مهدی میرباقری
50 1396/11/23 960326837 ساماندهی پارک آزادگان و احداث موزه دفاع مقدس 1,699,000,000 شرکت الماس بنای کویر 100% سید مهدی میرباقری
51 1396/11/12 960325626 پیاده روسازی بلوار جانباز 1,913,522,245 شرکت ره برج ساز کویر 30% سید مهدی میرباقری
52 1396/11/12 960325627 اصلاح هندسی بوستان پرستار به خیابان استاد احمد آرام 1,194,000,000 شرکت برج شیشه ای کویر 20% محمد مهدی خوانین زاده
53 1396/11/12 960325623 احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه سه 950,000,000 شرکت دژپناه ایساتیس 50% محمد انتظاری
54 1396/11/25 960327048 زیرسازی و آسفالت معابر زیر شش متر در سطح منطقه سه 1,945,000,000 شرکت نارین سازه آریا 30% محمد انتظاری
55 1396/11/25 960327050 حصارکشی زمینهای مجهول المالک در سطح منطقه سه 956,000,000 شرکت آرسین پی مانا 30% سید مهدی میرباقری
56 1396/11/25 960327049 حفر چاه جذبی در سطح منطقه سه 1,000,000,000 شرکت آرسین پی مانا 30% محمد مهدی خوانین زاده
57 1396/11/30 960327511 بازسازی و اصلاح سنگ جدولهای فرسوده در سطح منطقه سه 1,616,924,391 شرکت بهسازی و نوسازی اختران 70% سید مهدی میرباقری
58 1396/12/05 960327913 زیرسازی و آسفالت معابر بالای شش متر در سطح منطقه سه 1,176,000,000 شرکت راهسازی آماج برج 80% سید مهدی میرباقری
59 1396/12/06 960328065 بازپیرایی پارک پرستار 2,368,000,000 شرکت الماس بنای کویر 100% سید مهدی میرباقری
60 1396/12/06 960328021 پیاده روسازی بلوار صیاد شیرازی و کوی جوادالائمه 1,679,999,999 شرکت ره برج ساز کویر 40% سید مهدی میرباقری
61 1396/12/08 960328336 احداث فضای سبز شهرک طوبی 1,098,000,000 شرکت سازه پوش 0% سید مهدی میرباقری
62 1396/12/08 960328279 خرید موزائیک در سطح منطقه سه 300,000,000 موزائیک اتوماتیک آریانا گرانیت 0% محمد انتظاری
63 1396/12/21 960329869 اصلاح هندسی و ترمیم رفوژ میانی در سطح منطقه سه 1,123,756,000 شرکت آماج برج 10% سید مهدی میرباقری
64 1396/12/22 960329944 ترمیم سنگ جدولهای فرسوده در سطح منطقه سه 1,443,000,000 شرکت رخشان سازه نگین ارم 30% محمد انتظاری
65 1396/12/21 960329892 پیاده روسازی تقاطع ها در سطح منطقه سه 949,000,000 شرکت آرسین پی مانا 10% محمد انتظاری
66 1396/12/22 960329942 بازسازی و اصلاح سنگ جدولهای فرسوده در سطح منطقه سه 1,480,403,101 پیمانکاری منصور جلالی 40% سید مهدی میرباقری
67 1396/12/22 960329943 پیاده روسازی خیابان 15 خرداد 983,894,845 شرکت آرین برج ایساتیس 0% سید مهدی میرباقری
68 1396/12/27 960330685 احداث سرویس بهداشتی در سطح منطقه سه 910,000,000 شرکت پناهسازان کویر 0% محمد مهدی خوانین زاده
69 1396/02/27 960303696 بارگیری و حمل خاک و نخاله و ضایعات در سطح منطقه سه 1,100,000,000 سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد 100 سید مهدی میرباقری
70 1396/05/17 960310111 بارگیری و حمل خاک و نخاله و ضایعات شهرک طوبی 1,900,000,000 سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد 100 سید مهدی میرباقری