مسئول کارپردازی

حمید خضری یزدان

دیپلم تجربی

مسئول کارپردازی

 

شرح وظایف:

-          خرید و سفارش کالاها و اقلام درخواستی واحدها

-          هماهنگی با مسئول امور مالی جهت پرداخت هزینه های انجام شده

-          پیگیری جهت تعمیر قطعات و ماشین آلات منطقه

-          پیگیری جهت صدور قبض و حواله انبار

-          پیگیری نصب برچسب اموال جهت کالاهای خریداری شده

    -      انجام سایر امور محوله زیر نظر مسئول مربوطه