مسئول واحد کسب وپیشه

 

 

شرح وظایف:

-     وصول عوارض کسب و پیشه که شامل مغازه ها ، شرکت تعاونی ها ، دفاتر مرکزی و نمایندگی کارخانجات و شرکتها ، باشگاههای ورزشی ، فروشگاههای زنجیره ای ،موسسات و آموزشگاههای غیرانتفاعی و سایر مشاغل

      -     انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق