واحد املاک و آزادسازی

( عملکرد واحد املاک و آزادسازی )

 

 

شـــــــــــرح

6 ماهه اول96

مورد

متر مربع

آزادسازی املاک و اراضی

3

متراژ کل: 3.893.74 متر مربع

 
 
 

شـــــــــــرح

6ماهه دوم 96

مورد

متر مربع

آزادسازی املاک و اراضی

11

8196.05