اتمام عملیات اجرائی فاز دوم پارک مدیران

اتمام عملیات اجرائی فاز دوم پارک مدیران

فازدوم عملیات اجرائی پارک مدیران انجام شد .

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی فاز دوم احداث پارک مدیران منشعب از بلوار جوان با اعتباری بالغ بریک میلیارد و 400 میلیون ریال انجام شد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه محل تامین هزینه انجام عملیات اجرائی پروژه مذکور را از اعتبارات عمرانی منطقه و عملیات انجام این پروژه را شامل خاکبرداری ، شفته ریزی ، نصب سنگ جدول وفرش کف باموزائیک استاندارد عنوان نمود. وی با اشاره به احداث سرویس بهداشتی در محدوده این پارک اظهار داشت درجهت توسعه فضای سبز و بهبود محیط شهری نیز کاشت درختان در فضاهای آماده شده این پارک توسط سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهري آغاز شده وجهت بازی وسرگرمی کودکان نیز ست ورزشی و وسایل بازی کودکان توسط سازمان مذکوردراین پارک نصب شده است . شایان ذکراست تکمیل و توسعه پارک مذکور در فازسوم نیز پیش بینی شده که با تأمین اعتبار لازم وانعقاد قرارداد در دستور کارواحد عمران قرار خواهد گرفت .