اتمام عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار جهاد واطراف میدان کاج

اتمام عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار جهاد واطراف میدان کاج

 پیاده رو های بلوار جهاد واطراف میدان کاج مورد بهره برداری قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات پیاده رو سازی بلوار جهاد واطراف میدان کاج با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون ریال انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت . میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه انجام این پروژه را بطول تقریبی 4 کیلومتر و عرض 6.5 متر وهمچنین محل تامین هزینه را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان نمود.رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه مراحل انجام این پروژه را شامل عملیات تخریب و جمع آوری سنگ جدول ها ، موزائیک وآسفالت های فرسوده در مسیروانجام پیاده رو سازی شامل شفته ریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استاندارد برشمرد . ایشان ضمن تشکر از مدیر منطقه هدف از اجرای این پروژه را تسهیل عبور ومرور، بهبود محیط شهری و خدمت رسانی به شهروندان عنوان نمود ویادآور شد که تکمیل پروژه مذکورپس از تأمین اعتبار لازم وانعقاد قرارداد در برنامه اجرایی قرارخواهد گرفت .