اجرایی شدن طرح استقبال از نوروز 1400 در منطقه 3

اجرایی شدن طرح استقبال از نوروز 1400 در منطقه 3


اجرایی شدن طرح استقبال از نوروز 1400 در منطقه 3

به گزارش روابط عمومی منطقه ومعاونت خدمات شهری منطقه ، باهمکاری سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری ونیروهای واحد اجراییات طرح استقبال از نوروز 1400 در منطقه 3 شروع به فعالیت نمود.

الهیاری مدیر منطقه گفت: پاکسازی،رفت وروب وشستشوی معابر ومبلمان شهری و پیرایش مجموعه های فضای سبز سطح منطقه در آستانه فصل دل انگیز بهار جهت رفاه حال شهروندان وجهت زیبایی بخشیدن به چهره شهردر طرح محله به محله آغاز شده است.

سلمانی سرپرست معاونت خدمات منطقه در این خصوص اظهار داشت : پرسنل خدمات و اجراییات چند روزی است این اقدام شایسته را باهماهنگی معاونت خدمات شهری و ریاست ستاد نوروزی شهرداری آغاز شده و گزارش روزانه آن نیز به صورت مصور و کامل از طریق شبکه مجازی در اختیار مسئولین گذاشته شد که ضمن قدردانی از زحمات آن ها امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده شاهد استقبال خوب از فصل زیبای طبیعت پیش رو و همچنین میهمانان نوروزی شهرمان باشیم.