اجرای حکم تخریب در منطقه سه شهرداری یزد

اجرای حکم تخریب در منطقه سه شهرداری یزد

در راستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی و به منظور رعایت اصول شهرسازی ، حکم تخریب ساختمان غیر مجاز، واقع در ابتدای بلوار شهید قندی، طبق رای کمیسیون ماده صد و رای دیوان عدالت اداری اجرا گردید. به گزارش روابط عمومی منطقه سه و به نقل از حسن منصوری مدیر منطقه سه ، با توجه به شکایت واصله و پیگیری واحد اجرای احکام ، تخریب ساختمان غیر مجازمذکور اجرا شد . اجرای این رای پس ازصدور رای از کمیسیون ماده 100 و اخذ مجوز از نمایده دادستانی ، با حضور عوامل اجراییات ، نیروی انتظامی و اجرای احکام منطقه سه اجرا گردید . منصوری اظهار داشت : با توجه به اینکه ساخت وساز های غیر اصولی موجب آسیب به سیمای شهر و تعرض به معابر عمومی و مزاحمت برای شهروندان می شود، با هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز در سطح منطقه با جدیت برخورد می گردد.