اجرای رای کمیسیون ماده صد توسط منطقه سه شهرداری یزد

اجرای رای کمیسیون ماده صد توسط منطقه سه شهرداری یزد

یک واحد تجاری واقع در بلوار فضیلت توسط عوامل اجرایی منطقه سه تخریب شد

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه وخلاف ضوابط فنی و شهرسازی ، یک واحد تجاری واقع در بلوار فضیلت پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد تخریب شد. براساس این گزارش این واحد تجاری با هماهنگی مقام قضائی و پس از طی تشریفات قانونی در تاریخ 96/10/02 با حضور معاون خدمات شهری منطقه ، مامورین انتظامی ومسئولین اجرائیات و اجرای احکام وعمران منطقه و مالک پلاک مذکور تخریب و صورتجلسه گردید. محمد رضا حفیظی مدیر منطقه سه ضمن تقدیر و تشکراز جدیت و زحمات عوامل اجرایی اظهار داشت : شهرداری یزد مصمم است با هماهنگی ادارات ذیربط، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی قاطعانه از ساخت وسازهای غیر مجاز جلوگیری و برخورد قانونی لازم را انجام دهد.