اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری در خصوص ساختمان آپارتمانی مسکونی واقع در صفائیه خیابان وزیری

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، کار گروه پیشگیری و رسیدگی به عملیات ساختمانی منطقه سه در سال 94 تشکیل و در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه یا زائد بر پروانه که بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ساخته شده بود  برابر ضوابط مبادرت به اخذ رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمود و حکم مربوطه را باحضور مامورین انتظامی و اجرائیات منطقه به مرحله اجرا درآورد . مهندس احمد خواجه منصوری مدیر منطقه سه اعلام نمود ساختمان مذکور با ابلاغ رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنای ساخته شده در طبقه هفتم در تاریخ 94/01/23 توسط مامورین اجرائیات منطقه تخریب گردید . مدیر منطقه سه شهرداری از جدیت و زحمات عوامل اجرایی تقدیر و تشکر نموده و از همشهریان محترم خواست قبل از هرگونه ساخت و ساز بر روی ملک خود به شهرداری مراجعه و مجوز ساخت دریافت نمایند .

                                                                                                                        ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)