اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد در خصوص واحد تجاری (کافی شاپ) واقع در بلوار طراوت

اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد در خصوص واحد تجاری (کافی شاپ) واقع در بلوار طراوت

عوامل اجرائی منطقه سه با اجرای رای کمیسیون ماده صد یک واحد تجاری واقع در بلوار طراوت را تخریب نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز های بدون پروانه یا زائد بر پروانه و بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ، برابر ضوابط مبادرت به اخذ رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمود و حکم قلع و قمع بنای مربوطه را باحضور مامورین انتظامی و اجرائیات منطقه به مرحله اجرا درآورد . مهندس  احمد خواجه منصوری مدیر منطقه سه اعلام نمود حکم مذکور با ابلاغ رای کمیسیون ماده صد در تاریخ 94/02/03باحضورمامورین انتظامی و اجرائیات منطقه اجرا شد. مدیر منطقه سه شهرداری از جدیت و زحمات عوامل اجرایی تقدیر و تشکر نمودواز همشهریان محترم خواست قبل از هرگونه ساخت و ساز بر روی ملک خود و استفاده غیر مرتبط با کاربری پلاک به شهرداری مراجعه و مجوز لازم دریافت نمایند . ضمناً ایشان از مالکین پلاکهایی که به علت عدم رعایت ضوابط و مقررات دارای رای قلع وقمع و تخریب می باشند خواست پس ازاخطار توسط اجرای احکام شخصاً نسبت به اجرای رای اقدام تا از خسارات احتمالی جلوگیری نمایند.

روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد