اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

عوامل اجرائی منطقه سه با اجرای رای کمیسیون ماده صد یک  انباری با کاربری تجاری را در شهرک مهر آوران تخریب نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز های بدون پروانه یا زائد بر پروانه و بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ، منطقه سه برابر ضوابط مبادرت به اخذ رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمود و حکم تخریب یک موردانباری (سقف سوله ) با کاربری تجاری واقع در شهرک مهرآوران را به مرحله اجرا درآورد. مهندس احمد خواجه منصوری مدیر منطقه سه اعلام نمود حکم مذکور با ابلاغ رای کمیسیون ماده صد در تاریخ 94/05/14باحضورمامورین انتظامی و اجرای احکام منطقه اجرا شد.