اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

عوامل اجرائی منطقه سه با اجرای رای کمیسیون ماده صد یک زیرزمین تجاری واقع در بلوار خامنه ای را تخریب نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز های بدون پروانه یا زائد بر پروانه و بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ، منطقه سه برابر ضوابط مبادرت به اخذ رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمود و حکم تخریب یک مورد زیرزمین مسقف تجاری واقع در بلوار خامنه ای را به مرحله اجرا درآورد. مهندس احمد خواجه منصوری مدیر منطقه سه اعلام نمود حکم مذکور با ابلاغ رای کمیسیون ماده صد در تاریخ 94/05/27باحضورمامورین انتظامی و اجرای احکام منطقه اجرا شد.