اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

عوامل اجرائی منطقه سه با اجرای رای کمیسیون ماده صد یک ساختمان با کاربری تجاری در صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی را تخریب نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ازسوی واحد اجرای احکام شهرداری منطقه ،در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه یا زائد بر پروانه و بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ، بر اساس رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در تاریخ 95/08/12 پس از طی فرایند های قانونی باحضور مامورین انتظامی و اجرائیات منطقه و عوامل اجرایی نسبت به اجرای حکم تخریب اقدام گردید. مدیر منطقه سه شهرداری از اهتمام ویژه شهرداری منطقه سه به منظور تحقق اهداف جلوگیری از هرگونه تخلفات ساختمانی در سطح منطقه خبر داد و از همشهریان محترم خواست قبل از هرگونه ساخت و ساز بر روی ملک خود به شهرداری مراجعه و مجوز ساخت دریافت نمایند .