اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

عوامل اجرائی منطقه سه با اجرای رای کمیسیون ماده صد یک واحد تجاری در بلوار شهید قندی را تخریب نمودند.

 

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، در راستای برخورد قانونی با ساخت و سازهای بدون پروانه یا زائد بر پروانه و برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی، منطقه سه برابر ضوابط مبادرت به اخذ رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمود و حکم تخریب یک واحد تجاری واقع در بلوار شهید قندی را به مرحله اجرا درآورد. احمد خواجه منصوری مدیر منطقه سه اعلام نمود حکم مذکور با ابلاغ رای کمیسیون ماده صد و حکم قضایی شماره 3050/7920/930 در تاریخ 94/11/6 با حضور مامورین انتظامی و اجرای احکام منطقه اجرا گردید.