اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

عوامل اجرائی منطقه سه با اجرای رای کمیسیون ماده صد یک ساختمان با کاربری تجاری واقع در بلوارآیت ا... خامنه ای را تخریب نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ازسوی واحد اجرای احکام شهرداری منطقه ،در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه یا زائد بر پروانه و بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ، بر اساس رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در تاریخ 95/09/21 با پیگیری منطقه سه و همکاری مالک نسبت به اجرای حکم تخریب و آزاد سازی پارکینگ بر معبر واقع در بلوار آیت ا... خامنه ای اقدام گردید. مدیر منطقه سه شهرداری ضمن تقدیر و تشکر از همراهی شهروندان عزیز بار دیگر از عموم مردم خواست از هرگونه ساخت و ساز بر روی ملک خود و استفاده غیر مرتبط با کاربری پلاک به شهرداری مراجعه و مجوز لازم دریافت نمایند