اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

 عوامل اجرائی منطقه سه در اجرای رای کمیسیون ماده صد ، نسبت به اجرای حکم قلع و قمع واقع در بلوار شهید قندی اقدام نمودند. 

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ازسوی واحد اجرای احکام شهرداری منطقه ،در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه و بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ، بر اساس رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و تایید آن از سوی دیوان در تاریخ 95/11/11 پس از طی فرایند های قانونی باحضور مامورین انتظامی و اجرائیات منطقه و عوامل اجرایی نسبت به اجرای حکم تخریب اقدام نمودند. مدیر منطقه سه شهرداری در اظهاراتی از اهتمام ویژه شهرداری منطقه سه به منظور تحقق اهداف جلوگیری از هرگونه تخلفات ساختمانی در سطح منطقه خبر داد و از همشهریان محترم  ،خواست قبل از هرگونه ساخت و ساز بر روی ملک خود به شهرداری مراجعه و مجوز ساخت دریافت نمایند .