اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

عوامل اجرائی منطقه سه در اجرای رای کمیسیون ماده صد ، نسبت به اجرای حکم قلع و قمع کافی شاپ واقع در طبقه فوقانی مجتمع تجاری علاء الدین اقدام نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ازسوی واحد اجرای احکام شهرداری منطقه ،در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه و بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ، بر اساس رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و تایید آن از سوی دیوان و پس از طی فرایند های قانونی در تاریخ 95/11/24 باحضور مامورین انتظامی و اجرائیات منطقه و با همکاری مالک نسبت به اجرای حکم قلع و قمع یک کافی شاپ با کاربری غیر مرتبط واقع در بلوار تیمسار فلاحی ، طبقه فوقانی مجتمع تجاری علاء الدین اقدام نمودند.