اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهرداری یزد

عوامل اجرائی منطقه سه با اجرای رای کمیسیون ماده صد یک باب مغازه میوه فروشی واقع در بلوار شهیدان انتظاری ، روبروی مجتمع عقیق را تخریب نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ازسوی واحد اجرای احکام شهرداری منطقه ،در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه یا زائد بر پروانه و بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی وبراساس رای قطعی کمیسیون ماده صد و حکم قضایی به شماره 9030/15513/3050مورخ 96/06/19یک باب مغازه میوه فروشی واقع در بلوار شهیدان انتظاری ، روبروی مجتمع عقیق باحضور مامورین انتظامی و اجرائیات و عوامل اجرایی منطقه سه و با حضور مالک قلع وقمع گردید.