اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهردای یزد

اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) توسط منطقه سه شهردای یزد

عوامل اجرائی منطقه سه با اجرای رای کمیسیون ماده صد یک مورد  حصارکشی در بلوار شهید صدوقی را تخریب نمودند.

 

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، در راستای برخورد قانونی با ساخت و سازهای بدون پروانه یا زائد بر پروانه و برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی، منطقه سه برابر ضوابط مبادرت به اخذ رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمود و حکم تخریب یک مورد حصارکشی واقع در بلوار شهید صدوقی را به مرحله اجرا درآورد. احمد خواجه منصوری مدیر منطقه سه اعلام نمود حکم مذکور با ابلاغ رای کمیسیون ماده صد و حکم قضایی شماره 12502 در تاریخ 94/11/7 با حضور مامورین انتظامی و اجرای احکام منطقه اجرا گردید.