اجرای رای کمیسیون ماده صد ( حکم تخریب) یک واحد تجاری واقع دربلوار فضیلت

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ،  در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز های بدون پروانه وبرخلاف ضوابط فنی و شهرسازی که توسط کمیسیون ماده صد منجر به صدور حکم تخریب گردیده است ، شهرداری منطقه سه با پیگیری و اقدامات قانونی لازم در تاریخ 94/01/26  با همکاری مأمورین انتظامی اداره اجرائیات نسبت به اجرای تخریب یک واحد تجاری واقع در بلوار فضیلت اقدام نمود. مدیر منطقه سه شهرداری یزد با توجه به تصمیم کار گروه پیشگیری از جرائم و تخلفات ساختمانی تأکید نمود مالکین املاکی که دارای رأی قطعی قلع و قمع می باشند شخصاً خود نسبت به اجرای حکم اقدام و به شهرداری گزارش نمایند. در غیر اینصورت شهرداری برابر ضوابط و مقررات اقدام قانونی بعمل می آورد. شایان ذکر اینکه تخریب ساختمان مذکور، سومین  اجرای رأی تخریب کمیسیون ماده صد توسط عوامل اجرایی منطقه در سال جدید بوده است.

                                          ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)