اجرای چمن مصنوعی در سطح منطقه سه

اجرای چمن مصنوعی در سطح منطقه سه

به گزارش روابط عمومی منطقه سه،درراستای زیبا سازی منظر شهری و ساماندهی مثلثی ها و تقاطع های سطح منطقه سه ، بعضی از این مثلثی ها وتقاطع ها چمن مصنوعی می شود. سید مهدی میرباقری با اعلام این خبر افزود : به علت کمبود آب و صرفه جویی در مصرف این مایه حیاتی بعضی از میادین ومثلثی ها در سطح منطقه سه به جای چمن طبیعی ،چمن مصنوعی می شود .وی ادامه داد : تاکنون چمن مصنوعی مثلثی های واقع در ورودی خیابان استاد احمد آرام ، ورودی خیابان عرفان منشعب از خیابان استاداحمدآرام ، ضلع شرقی بلوار فردوسی و میدان ریاضی با صرف اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال اجرا گردیده است .