احداث نـــوار سبز بلــــوار مهر

احداث نـــوار سبز بلــــوار مهر

احداث نوار سبز بلوار مهر حدفاصل میدان ایثار تا بلوار مناجات آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، عملیات عمرانی احداث نوار سبزبلوارمهرحد فاصل میدان ایثار تا بلوار مناجات آغاز شد.سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه محل تامین هزینه پروژه را از محل اعتبارات عمرانی منطقه و اختصاص اعتباری بالغ بریک میلیارد ریال اعلام نمود. وی مراحل انجام پروژه مذکور را شامل خاکبرداری ، اجرای شفته آهک ، نصب سنگ جدول و مفروش نمودن مسیر با کفپوش و موزائیک و همچنین طراحی مسیرهایی جهت پیاده روی، دوچرخه سواری و حرکت نابینایان، فضاهایی برای استراحت با لحاظ کردن مبلمان شهری، کفسازی و پارکینگ در فواصل مختلف و ...عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد که این پروژه تا دو ماه آینده تکمیل و به بهره برداری برسد. میرباقری هدف از اجرای این پروژه را همسطح سازی و تسهیل در رفت و آمد عابرین پیاده و معلولان جسمی و حرکتی و همچنین ساماندهی فضای سبز محل عنوان نمود . شایان ذکراست تکمیل و توسعه نوار سبز بلوار مذکور در فازدوم نیز پیش بینی شده که با تأمین اعتبار لازم وانعقاد قرارداد در دستور کارواحد عمران قرار خواهد گرفت .