ادامـه توسعه فضای سـبز منطقه

ادامـه توسعه فضای سـبز منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات توسعه فضای سبز به منظور بهبود سیما ومنظرشهری و استفاده بهینه از عرصه های موجود در منطقه ادامه دارد. عبدالعلی صداقتی معاونت خدمات شهری منطقه با اعلام این خبر افزود: براساس اولویتهای تعیین شده و درخواستهای شهروندان گرامی و همچنین به منظور ارتقاء آسایش و امنیت و نشاط اجتماعی و داشتن شهری شاداب و با عنایت به وجود زیبایی بصری درفضای سبز توسعه فضای سبز درمناطق همچنان ادامه دارد . وی ضمن تقدیر و تشکر از فعالیتهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری در توسعه فضای سبز منطقه خواستار تکمیل فضای سبز میدان ریاضی و میدان حضرت خدیجه شد.