ادامه عملیات روکش آسفالت در سطح منطقه سه

ادامه عملیات روکش آسفالت در سطح منطقه سه

تا کنون مبلغ ده میلیارد ریال جهت روکش وآسفالت مجدد در سطح منطقه سه هزینه گردیده است .

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در ادامه روکش آسفالت معابر منطقه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود پنجاه هزار مترمربع از خیابانهای اصلی و معابر فرعی در سطح منطقه آسفالت گردیده است . مهندس خواجه منصوری مدیر منطقه سه اعلام نمود هزینه روکش و آسفالت مجدد معابر با صرف هزینه ای بالغ بر ده میلیارد ریال انجام گردیده است .وی اظهار نمود عملیات آسفالت سایر معابر منطقه سه نیز در حال انجام می باشد.

                                                            روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد