اردوی کوهنوردی خواهران بسیجی

اردوی کوهنوردی خواهران بسیجی

با توجه به دستورالعمل ابلاغی شماره 579/240/1/6595/زم حوزه بسیج استانداری یزد ، خواهران بسیجی پایگاه در قالب گروه کوهنوردی روز پنجشنبه سی ام فروردین به منطقه درگاهان اعزام گردیدند .

در این همایش ضمن برگزاری زیارت پرفیض عاشورا ، خواهران از تفرجگاه درگاهان بازدید نمودند و بعد از طی مسافتی کوهپیمایی و صرف صبحانه در ساعت 9/30صبح به محل کار خود بازگشتند .

                                                                                                                           ( پایگاه مقاومت بسیج شهید صدوقی شهرداری یزد)