آزادسازی پلاکی درراستگرد میدان ابوذر

آزادسازی پلاکی درراستگرد میدان ابوذر

آزادسازی پلاکی درراستگرد میدان ابوذر

 

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد ، آزادسازی پلاکی درمیدان ابوذر و جنب بانک سپه واحد املاک این منطقه انجام گرفت . هدف از اجرای این طرح اصلاح هندسی ، اجرای زیرگذر میدان و اصلاح عبور و مرور و کاهش ترافیک میدان ابوذر می باشد.

 

                                                                                                                                                    ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)