از سامانه 137 منطقه تقدیر و تشکر گردید ...

از سامانه 137 منطقه تقدیر و تشکر گردید ...

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، طی اهداء لوح سپاسی از سوی مدیر روابط عمومی شهرداری یزد  از سامانه 137 منطقه تقدیر و تشکر گردید .

نیکونژاد طی ارسال تقدیرنامه ای از نماینده و پرسنلی که در پیگیری و پاسخگویی به نامه های سامانه 137 در سال گذشته تلاش نموده اند تشکر نمود .

شایان ذکر است سامانه 137 منطقه با جدیت و پیگیری مستمر به درخواستهای مردمی در سال قبل همیشه به روز بوده و تلاش نموده حتی الامکان درخواستها را سریع پاسخگو باشد که در این امر نباید تلاش مسئول واحد عمران ( مهندس خواجه پور) ، مسئول واحد خدمات ( محمدرضا دهقان)  ، مسئول واحد اجرائیات ( محمدصادق زارع زاده )  و مسئول واحد امانی ( عباس زین العابدینی) نادیده گرفته شود .

روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد