استقبال از نوروز

استقبال از نوروز

واحد خدمات شهری منطقه سه در ایام پایانی سال ارائه خدمات و نظافت شهری خود را مضاعف نمود.

 

      به گزارش روابط عمومی منطقه سه، واحد خدمات شهری منطقه در ایام پایانی سال 94 و در آستانه سال نو ارائه خدمات خود را مضاعف نمود. به گفته محمدرضا دهقان مسئول واحد خدمات شهری منطقه، طی جلسه ای توجیهی که در ابتدای اسفند ماه سال جاری با حضور نماینده و سرکارگران پیمانکار برگزار شد، اقداماتی از قبیل آموزش شهروندان، شستشوی معابر و سنگ جداول و المانهای شهری، نخاله برداری زمینهای بلا صاحب، رفت و روب و همچنین رسیدگی به وضعیت ظاهری و پوشش کارگران بطور مضاعف شروع شده و تا نیمه فروردین ماه سال 1395 ادامه خواهد داشت. وی ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی صورت گرفته و تلاش کارکنان خدمات شهری ضمن رضایت شهروندان گرامی بتوانیم میزبان شایسته ای برای مهمانان نوروزی باشیم.