اصلاح هندسی تقاطع بلوار فضیلت به خیابان موید علائی

اصلاح هندسی تقاطع بلوار فضیلت به خیابان موید علائی

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات عمرانی اصلاح هندسی تقاطع بلوار فضیلت با خیابان موید علائی آغاز شد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه ضمن اعلام این خبر افزود: این تقاطع به لحاظ مشکلات هندسی به نقطه حادثه خیز ترافیکی تبدیل شده بود که اصلاح آن با هدف استاندارد سازی و بهبود ترافیک و پیشگیری از سوانح در دستور کار واحد عمران قرار گرفته ودر حال انجام می باشد .وی مراحل انجام این پروژه را شامل خاکبرداری، شفته ریزی ، جدولگذاری ، زیرسازی وآسفالت و... برشمرد.