اصلاح هندسی تقاطع زکـریای رازی

اصلاح هندسی تقاطع زکـریای رازی

اصلاح هندسی تقاطع زکریای رازی (تقاطع بلوار آتش نشان به بلواردانشجو) انجام شد .

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات عمرانی اصلاح هندسی تقاطع رازی (تقاطع بلوار آتش نشان به بلواردانشجو )انجام شد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه ضمن اعلام این خبر افزود: با عنایت به اینکه تقاطع مذکور به لحاظ مشکلات هندسی به نقطه حادثه خیز ترافیکی تبدیل شده بود نسبت به تهیه طرح توسط حوزه معاونت ترافیک اقدام وبعد از تصویب طرح توسط کمیته فنی اصلاح هندسی اجرا گردید.وی مراحل انجام این پروژه را شامل خاکبرداری، شفته ریزی ، تخریب سنگ جدول وجمع آوری آسفالت وسنگ جدول مجدد برشمرد.وی هدف از اجرای این طرح را استاندارد سازی ، بهبود ترافیک ،کاهش حجم بالای تردد خودروها ،افزایش ضریب ایمنی و کاهش تصادفات و روانسازی ترافیک عنوان نمود.