آغازعملیات اجرائی فاز یک پارک جوان

آغازعملیات اجرائی فاز یک پارک جوان

عملیات اجرائی فاز یک  پارک جوان آغاز شد .

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی احداث پارک جوان (منشعب از بلوار جوان)  با اعتباری بالغ بردو میلیارد ریال آغاز شد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه محل تامین هزینه انجام عملیات اجرائی پروژه مذکور را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان و عملیات انجام این پروژه را شامل خاکبرداری ، شفته ریزی ، دیوار چینی و... برشمرد. طی بازدیدی که به همین منظور توسط مدیرو با همراهی رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه سه انجام شد محمدرضا حفیظی مدیر منطقه ضمن تشکر از تلاش کلیه همکاران بردقت وتسریع در اجرا و تکمیل پروژه مذکوروجلب رضایت شهروندان تاکیدکرد. میرباقری هدف از اجرای این پروژه را توسعه فضای سبز شهری وایجاد فضاهای تفریحی و ورزشی برای شهروندان بیان نمود .