آغاز بازپیرائی پـارک میدان فـرهنگ

آغاز بازپیرائی پـارک میدان فـرهنگ

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، بازپیرائی پارک میدان فرهنگ آغاز ودرآینده ای نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت . سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه با اعلام این خبر افزود: عملیات مذکور شامل تخریب وجمع آوری سنگ جدول ها و سنگ فرش های فرسوده و نصب سنگ جدول،کف سازی و نصب المان جدید پارک میدان مذکور می باشد. وی محل تامین هزینه انجام پروژه مذکوررا ز محل اعتبارات عمرانی منطقه سه عنوان و اظهارامیدواری نمود در سال جدید با اختصاص اعتبارلازم ساماندهی تمام میادین وبلوارهای اصلی در سطح منطقه با هدف زیبا سازی منظر شهری  به نحو مطلوب انجام شود