آغاز بکار آسفالت ابتدای بلوار شهید قندی

آغاز بکار آسفالت ابتدای بلوار شهید قندی


آغاز بکار آسفالت ابتدای بلوار شهید قندی

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری و به نقل از الهیاری سرپرست منطقه ،آسفالت ابتدای بلوار شهید قندی آغاز شده است.

الهیاری از همشهریان عزیز در خصوص همکاری وهمراهی به جهت مسدود بودن مسیرتشکر نمود واظهار کرد این پروژه که یکی از خواسته‌های به حق شهروندان از شهرداری می باشد که در حال اجرا می باشد .

میرباقری رئیس اداره فنی عمرانی منطقه گفت: این پروژه با طول300 متر در دوباند وبا هزینه000/000/000/2 ریال در حال انجام می باشد و در آینده ای نزدیک به مرحله بهره برداری خواهد رسید.