آغاز بکار تعویض سنگ جدولهای فرسوده حدفاصل بلوار جوان تا چهارراه پژوهش

آغاز بکار تعویض سنگ جدولهای فرسوده حدفاصل بلوار جوان تا چهارراه پژوهش


آغاز بکار تعویض سنگ جدولهای فرسوده حدفاصل بلوار جوان تا چهارراه پژوهش

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری و به نقل از الهیاری سرپرست منطقه تعویض سنگ جدولهای فرسوده حدفاصل بلوار جوان تا چهارراه پژوهش آغاز شده است.

الهیاری از همشهریان عزیز در خصوص همکاری وهمراهی به جهت کند بودن تردد در مسیر تشکرنمود واظهار کرداین پروژه که یکی از خواسته‌های به حق شهروندان از شهرداری می باشد که در حال اجرا می باشد .

میرباقری رئیس اداره فنی عمرانی منطقه گفت: این پروژه با طول4000 متر در دوباند وبا هزینه 6/660/000/000 ریال در حال انجام می باشد و در آینده ای نزدیک به مرحله بهره برداری خواهد رسید.