آغاز عملیات اجرائی احداث پارک مدیران

آغاز عملیات اجرائی احداث پارک مدیران

 

عملیات اجرائی احداث پارک مدیران با اختصاص اعتباری بالغ بر یک میلیاردو 600 میلیون ریال آغاز گردید.

 

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، عملیات اجرائی احداث پارک مدیران واقع در بلوار جوان در دستور کار واحد عمران منطقه قرار گرفت. ابوئی رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه اعتبار سال جاری عملیات اجرائی پروژه احداث پارک مذکور را از محل اعتبارات عمرانی منطقه و مبلغی بالغ بر یک میلیاردو600 میلیون ریال عنوان نمود.همچنین عملیات اجرایی سرویس بهداشتی با صرف اعتبار یک میلیاردو350 میلیون ریال در محدوده پارک در دستور کار منطقه سه قرار گرفت. شایان ذکراست به جهت وسعت پارک مذکور، عملیات اجرایی تکمیل پروژه در فازهای مختلف پیش بینی گردیده که پس از تأمین اعتبار لازم وانعقاد قرارداد در برنامه اجرایی قرارخواهد گرفت .