آغاز عملیات اجرائی احداث پارک کوثر پاسداران

آغاز عملیات اجرائی احداث پارک کوثر پاسداران

عملیات اجرائی احداث پارک کوثر پاسداران با اختصاص اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی احداث پارک کوثر پاسداران واقع درمجاورت مخابرات پاسداران در دستور کار واحد عمران منطقه قرار گرفت .ابوئی مسئول واحد عمران منطقه هزینه انجام عملیات اجرائی پروژه احداث پارک مذکور را از محل اعتبارات عمرانی منطقه و مبلغی بالغ بر 800 میلیون ریال عنوان نمود.شایان ذکراست به جهت وسعت پارک مذکور عملیات اجرایی تکمیل پروژه در فازهای مختلف پیش بینی گردیده که پس از تأمین اعتبار لازم وانعقاد قرارداد در برنامه اجرایی قرارخواهد گرفت