آغاز عملیات اجرائی فاز اول احداث پارک درون محله ای شهرک پردیس

آغاز عملیات اجرائی فاز اول احداث پارک درون محله ای شهرک پردیس


آغاز عملیات اجرائی فاز اول احداث پارک درون محله ای شهرک پردیس

عملیات اجرائی فاز اول احداث پارک شهرک پردیس واقع در انتهای بلوار شهدای گمنام آغاز ودرحال انجام می باشد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی فاز اول احداث پارک درون محله ای شهرک پردیس واقع در انتهای بلوار شهدای گمنام با وسعتی بالغ بر2500 متر مربع آغاز ودرحال انجام می باشد.  سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه محل تامین هزینه انجام عملیات اجرائی پروژه مذکور را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان و عملیات انجام این پروژه را شامل نخاله برداری ، خاکریزی ، پخش خاک و تسطیح و آماده سازی ،شفته ریزی ، پخش شن نقلی ، اجرای سنگ فرش و... برشمرد. وی هدف از اجرای این پروژه را لزوم افزایش سرانه فضای سبز و ایجاد پارک های درون محله ای جهت دسترسی واستفاده آسانتر شهروندان از پارکها و فضای سبز برشمرد وگفت : توسعه این پارک که طرح آن توسط حوزه معاونت شهرسازی تهیه و مصوب شده در فازهای مختلف پیش بینی شده که با تأمین اعتبار لازم وانعقاد قرارداد در دستور کارواحد عمران قرار خواهدگرفت.