آغاز عملیات اجرائی فاز دوم ساماندهی پارک آزادگان

آغاز عملیات اجرائی فاز دوم ساماندهی پارک آزادگان

عملیات اجرائی فاز دوم ساماندهی پارک آزادگان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال در دستور کار واحد عمران منطقه سه قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی فاز دوم ساماندهی پارک آزادگان در دستور کار واحد عمران منطقه سه قرار گرفت . ابوئی مسئول واحد عمران منطقه هزینه انجام عملیات اجرائی فازدوم پروژه  فوق الذکر را  مبلغی بالغ بریک میلیارد و 200میلیون ریال اعلام نمود. وی اظهار امیدواری کرد با تدابیر اندیشیده شده فازهای نهایی عملیات کف سازی پارک آزادگان در سال 95 به بهره برداری برسد.