آغاز عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار دانشجو

آغاز عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار دانشجو

عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار دانشجو حد فاصل بلوار پرفسور حسابی و میدان شهدای محراب با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار دانشجو حد فاصل بلوار پرفسور حسابی و میدان شهدای محراب (باند جنوبی ) با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال درحال انجام می باشد که تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .

خواجه منصوری مدیر منطقه ضمن بازدید از محل اظهار داشت هزینه اجرایی ساماندهی پیاده رو سازی بلوار دانشجو از محل اعتبارات عمرانی منطقه بوده که انشاءا... با ابلاغ بودجه سال جاری تعدادی از بلوارها و خیابانهایی که پیاده رو آن ها جهت رفت وآمد عابرین کیفیت خوبی ندارند نیز در برنامه کاری واحد عمران قرار می گیرد.

میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه مراحل انجام این پروژه را شامل (عملیات تخریب و جمع آوری سنگ جدول ها ، موزائیک وآسفالت های فرسوده در مسیرو همچنین انجام پیاده رو سازی شامل شفته ریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استاندارد) عنوان نمود.